Zobowiązania wobec UE.

Zarówno mała energetyka prosumencka, k tóra polega na wytwarzaniu energii na własne potrzeby, jak i duża, zawodowa energetyka słoneczna przeżywają obecnie w Polsce rozkwit. Według danych europejskiej agencji EU Solar Market, w naszym kraju przyłączono do sieci instalacje o łącznej mocy 784 MW. Jest to czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Wynik ten plasuje zatem Polskę na piątym miejscu w rankingu ilości mocy przyłączonych bieżącego roku.

Moduł dwustronny typu szkło-szkło na tle błękitnego nieba z pojedynczymi chmurami

Stało się tak za sprawą przełomowych zmian w prawodawstwie na przestrzeni ostatnich lat. Jednak w przypadku dużej energetyki zawodowej – szczególnie w ostatnim roku. Zmiany te w końcu przestały dusić sektor energetyki słonecznej i pozwoliły mu w miarę swobodnie się rozwijać. Wynikają one z kolei z kilku czynników. Przede wszystkim naciski Unii Europejskiej na Polskę odnośnie celu OZE do 2020 roku. Polska zobowiązała się wytwarzać 15% energii ze źródeł odnawialnych. Niestety, zmiany przyszły zbyt późno i pomimo rekordowego roku, nie możemy liczyć na spełnienie tego celu. Wiązać się to może z wielomiliardowymi karami lub zakupem energii odnawialnej od Państw, które ten cel spełniły z nadwyżką.

Co to oznacza dla całego sektora energetyki słonecznej, dla inwestorów oraz dla właścicieli gruntów, na których można by takie farmy lokalizować? Bez wątpienia to, że każda kolejna zmiana w prawie będzie musiała być już tylko na korzyść energetyki słonecznej. Tak, aby nasz kraj bardziej dynamicznie zwiększał udział OZE w miksie energetycznym, w innym wypadku czeka nas widmo kolejnych kar. Oczywiście innym rozwiązaniem byłoby wyjście Polski ze wspólnoty europejskiej, jednak na ile realnym, pozostawiam subiektywnej ocenie. Wystarczy tylko przytoczyć przykład paniki, jaka zapanowała w Wielkiej Brytanii przy okazji Brexitu. Rządzący uświadomili sobie z czasem, jakie konsekwencje gospodarcze czekają nawet tak ogromny i samodzielny rynek, jakim jest rynek brytyjski.

Więcej w temacie inwestycji w fotowoltaikę dowiesz się w artykule: Żywotność instalacji fotowoltaicznych

Powrót do strony głównej lub Bazy wiedzy

Zdjęcia: link1 link2

Kategorie: Baza wiedzy