Coraz więcej projektów z dnia na dzień

Po wielu latach energetycznego impasu, idąc za przykładem nowoczesnych, wysoko rozwiniętych technologicznie państw, Polska w końcu zaczęła poważnie stawiać na rozwój energetyki odnawialnej. Miniony rok był rekordowy w historii kraju pod względem przyłączonych instalacji fotowoltaicznych. Wszystko wskazuje na to, że 2020 rok przyniesie nowy rekord w tym sektorze. Wraz z powstawaniem nowych elektrowni słonecznych, stale rośnie zapotrzebowanie na grunty, na których można by lokalizować kolejne instalacje. Stąd bardzo popularna stała się dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę.

Farmy słoneczne zlokalizowana na nizinie u podnóża gór

Nie każda działka się nadaje

Grunty, na których możliwa byłaby taka inwestycja powinny spełniać poniższe wymagania Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę jest możliwa w przypadku, gdy spełnią poniższe wymagania:

  • klasa ziemi 4-6 (dopuszczalne bardzo niewielkie kawałki klasy 3 ), brak gleb organicznych;
  • przynajmniej 1,5 hektara powierzchni;
  • lokalizacja do ok 800 metrów od linii średniego napięcia;
  • stosunkowo płaski teren lub nieznacznie pochylony w kierunku południowym;
  • brak zacienienia, rowów melioracyjnych, terenów zalewowych,
  • br ak form ochrony przyrody, np. Natura 2000;
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uwzględniający instalacje fotowoltaiczne.

Są to główne wymogi, po spełnieniu których można dopiero przejść do szczegółowej analizy. Serwis gruntypodfotowoltaike.pl oferuje bezpłatną, kompleksową analizę techniczną wraz z negocjacjami najlepszych możliwych stawek czynszowych dla danych lokalizacji.

Na co może liczyć wydzierżawiający?

Większość firm oferuje umowy dzierżawy na ok 29 lat, gdzie okres do pierwszych 3 lat jest swoistą rezerwacją lokalizacji. Od momentu dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę biura projektowe uzyskują wszystkie wymagane pozwolenia oraz przechodzą cały proces administracyjny. Na koniec startują w aukcji OZE na gwarantowany odkup energii po zaofertowanych stawkach. W tym czasie wydzierżawiający otrzymuje symboliczną kwotę czynszu. Podczas trwania okresu przygotowawczego wydzierżawiający ma możliwość korzystania ze swojej ziemi jak dotychczas. Po okresie przygotowawczym następuje okres funkcjonowania elektrowni słonecznej. Trwa on ok 25 lat, podczas którego wydzierżawiającemu wypłacana jest pełna kwota czynszu. Okres ten wynika z minimalnej planowanej żywotności modułów fotowoltaicznych na poziomie 25 lat. Kwota czynszu wynosi od ok 9000 złotych od hektara za rok. Kwota ta zależy zarówno od atrakcyjności lokalizacji, jak i od sprawnych negocjacji z inwestorami.

Pomiędzy okresem przygotowawczym, a momentem budowy i uruchomienia elektrowni słonecznej cały czas ma miejsce komunikacja między dzierżawcą, a wydzierżawiającymi, tak aby moment przekazania nieruchomości nie naruszał interesów ani jednej, ani drugiej strony (np. aby nie przerywać produkcji rolnej odbywającej się w tym czasie). Ostatni rok trwania umowy jest czasem na uprzątnięcie terenu przez właścicieli elektrowni i doprowadzenia go do stanu sprzed momentu przekazania nieruchomości. Oczywiście, w praktyce jest to okres dużo krótszy i trwa do kilku miesięcy. Część firm oferuje płatność w tym czasie jak za pełen rok, a część, proporcjonalnie do momentu oddania nieruchomości wydzierżawiającemu.

Zmiana opodatkowania

Podatki z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości opłacają właściciele elektrowni. Następuje to jednak niebezpośrednio do urzędu, tylko na konto wydzierżawiającego, tuż po tym, jak ten przekaże nakaz płatniczy. Jest to niestety sytuacja wymuszona przez uwarunkowania prawne – wedle polskiego prawa to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wprowadzania opłat do urzędu. Sytuacja ta jest jednak regulowana stosownymi zapisami w umowie, tak aby wydzierżawiający nie został w żaden sposób pokrzywdzony, a inwestor mógł bezproblemowo utrzymywać ciągłość produkcji energii elektrycznej na niezadłużonej nieruchomości.

Powrót do strony głównej lub Bazy wiedzy

Zdjęcia: link1, link2